XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI XÃ VŨ OAI, H. HOÀNH BỒ

Ngày 24 tháng 4 năm 2015 Công ty làm lễ khởi công Xây dựng cửa hàng xăng dầu Vũ Oai

Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Đông Sang, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI THÔN ĐÔNG SANG, XÃ VŨ OAI, HUYỆN HOÀNH BỒ

· Những căn cứ pháp lý;

- Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 V/v chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Đông Sang, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

- Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu tại thôn Đông Sang, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

- Thông báo số: 125/TB-UBND huyện Hoành Bồ V/v chấp nhận đăng ký bảo vệ môi trường của dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Đông Sang, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

- Xác nhận số: 88/UBND huyện Hoành Bồ V/v hoàn thành công tác GPMB.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

- Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 V/v thu hồi và cho Công ty CPTĐ Hạ Long thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Đông Sang, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

- Hợp đồng thuê đất số: 349 ngày 31/12/2014.

- Biên bản bàn giao tại thực địa ngày 06/1/2015.

- Giấy phép xây dựng số 38 ngày 10/4/2015.