TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ LONG

Là một đơn vị kinh tế hoạt động có hiệu quả tại Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn Hạ Long (HABIN) đã có sự đầu tư lâu dài, ổn định, vững chắc, lành mạnh về tài chính, từ đó đã tạo dựng được cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Ngoài việc chú trọng nâng cao năng lực thiết bị, Công ty cũng luôn xác định xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính nối tiếp, kế thừa. Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch thuộc Công ty đã tham gia vào thiết kế các công trình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong lĩnh vực đầu tư, đơn vị đã làm chủ đầu tư các dự án Bến cảng số 1 cụm cảng thuỷ nội địa Móng Cái, đầu tư Khu dịch vụ thương mại tổng hợp ở huyện Hải Hà, khu du lịch sinh thái Móng Cái, Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp xây dựng nhà nổi kinh doanh dịch vụ nhà hàng câu cá giải trí tại xã Lê Lợi huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh về khoáng sản Công ty đầu tư khai thác mỏ Cát tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái với hơn 6 triệu khối. Nhìn chung các công trình và hạng mục đầu tư của đơn vị đã và đang mang lại hiệu quả tích cực.

Để tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa trong kinh doanh, HABIN xác định rõ Mục đích - Định hướng - Chiến lược phát triển cụ thể như sau: Tiếp tục phát huy thế mạnh là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt ưu tiên các ngành nghề có thế mạnh của HABIN như thi công hạ tầng cơ sở, tư vấn thiết kế, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng. Thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược phát triển kinh tế trọng điểm của đất nước như ngành công nghiệp vật liệu (dự án Nhà máy xi măng, Nhà máy gạch...), công nghiệp khai khoáng mỏ (các dự án mỏ cát, đá mỏ tài nguyên....), hạ tầng cơ sở (các dự án BOT, BT đường giao thông, các khu công nghiệp, cảng sông biển...), khu du lịch và các dự án khu đô thị... để đảm bảo đến năm 2020 trở thành nhà đầu tư lớn mạnh có đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn lớn cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Phát triển HABIN thành một tập đoàn có tính đa ngành nghề, đa lợi ích và tạo ra tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông của Công ty và các bạn hàng trong liên kết, liên doanh. Tiếp tục phát triển tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu, lợi nhuận. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao công tác đầu tư trang thiết bị, duy trì công tác đào tạo nguồn nhân lực để trở thành nhà thầu mạnh về năng lực, sẵn sàng nhận và tham gia vào các dự án lớn khi được các chủ đầu tư tin tưởng giao cho.

HABIN cũng không ngừng mở rộng thị trường xây dựng cơ bản; đầu tư ra các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường chặt chẽ sự liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và tập đoàn trên thế giới để thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án. Duy trì và khẳng định thương hiệu “HABIN - TIẾN TỚI SỰ BỀN VỮNG” bằng việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, xứng đáng nhận được sự tin cậy của các chủ đầu tư, bạn hàng.