Thông Báo "Về việc bố trí, sắp xếp công việc đối với những ngày mưa, bão tại Ban chỉ huy các Dự án, Công trường trực thuộc Công ty"

Ngày 26 tháng 07 năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long ra văn bản Thông báo "Về việc bố trí, sắp xếp công việc đối với những ngày mưa, bão tại Ban chỉ huy các Dự án, Công trường trực thuộc Công ty". Với mục đích đảm bảo công tác phòng chống mưa, bão tại các Dự án, Công trường thực thuộc công ty được thực hiện một cách đúng đắn, an toàn để có thể không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, công trình. Qua đó Ban lãnh đạo công ty cũng đã đưa ra một số quy định về việc bố trí nhân công làm việc trong những ngày thời tiết xấu cũng như nguồn kính phí để thực hiện công tác phòng chống mưa bão, lũ lụt không may xảy ra.

Thông báo trên có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017. Dưới đây là nội dung chi tiết của Thông báo: