Quyết định Ban hành quy trình tiếp nhận, chấm dứt hợp đồng lao động và quy định thủ tục khi cán bộ, nhân viên nghỉ việc riêng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long ra Quyết định "Ban hành quy trình tiếp nhận, chấm dứt hợp đồng lao động và quy định thủ tục khi cán bộ, nhân viên nghỉ việc riêng" nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công nhân viên cũng như đảm bảo sự nghiêm túc trong công việc, tạo ra một môi trường làm việc khoa học, kỷ luật cho người lao động. Quyết định lần 1 có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2017, quyết định bổ sung lần 2 có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Quyết định:

 

Quyết định được ban hành lần 1 

Quyết định bổ sung quy chế lần 2