CÔNG TRÌNH CHỐNG NGẬP LỤT TỔNG THỂ CÁNH ĐỒNG BA SÀO THÔN ĐÁ TRẮNG

Công trình: Chống ngập lụt tổng thể cho khu vực cánh đồng ba sào thôn đá trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm chống lũ; cải tạo hệ thống kênh tiêu dẫn nước, khu vực hồ điều hoà; cải tạo trạm bơm Đá Trắng và xây dựng bổ sung một trạm bơm khác; xây dựng một trạm điện. Hiện công ty đang tập trung nhân, vật lực ưu tiên thi công hạng mục xây dựng tuyến kè, phấn đấu hoàn thành trước năm 2017, nhằm chống ngập lụt cho toàn bộ cánh đồng.

- Địa điểm thi công: Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

- Giá trị hợp đồng: Gần 12.000.000.000 đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 90 ngày;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoành Bồ;

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long.

Cánh đồng Ba sào thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ