CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN TRỚI

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Trới thuộc tuyến tỉnh lộ 326, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long

NGHIÊM THU CÔNG TRÌNH CẢI TẠO

Ngày 31/10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long tổ chức buổi lễ bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Trới thuộc tỉnh lộ 326 đoạn từ Km1+400 đến Km2+178 huyện Hoành Bồ do Công ty xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh lập BC-KTKT, thiết kế bản vẽ thi công được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt tại quyết định 2095/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ, ban lãnh đạo thị trấn Trới, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công.

Trong quá trình triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt căn cứ vào thực tế hiện trường trong quá trình thi công mặc dù gặp không ít khó khăn như vừa thi công vừa phải đảm bảo cho các hoạt động tại công trường diễn ra bình thường, nhưng đơn vị thi công – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long vẫn thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng và mỹ thuật. Lãnh đạo Ban quản lý dự án công trình Huyện cho biết Công trình cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Trới thuộc tỉnh lộ 326 đoạn từ Km1+400 đến Km2+178 là nhằm đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình. Qua đó đánh giá cao đơn vị thi công đã hoàn thành tốt công trình đưa vào sử dụng đảm bảo bảo công năng sử dụng lâu dài và đáp ứng yêu cầu của người dân trong khu vực.