CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM BƠM TƯỚI SÔNG SINH, ĐƯỢNG CẢ, PHONG THÁI TP. UÔNG BÍ

Công trình: Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tưới Sông Sinh, Đượng Cả, Phong Thái, Hồng Hà, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chủ động nguồn nước tưới cho đất sản xuất nông nghiệp của các xã thuộc phường Hồng Hà, thành phố Uông Bí. Tạo tiền đề để phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường khu vực.

- Địa điểm thi công: TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Vốn đầu tư: 10,420,399,000 đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 90 ngày;

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập;

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long.

Ảnh minh họa.